Plakat Informacyjny

.
.
.
.


.
.

Tetris Elżbieta Frankiewicz realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:
.

Nr projektu: POIR.03.04-16-0132/20
.
.

DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY DLA FIRMY TETRIS  Elżbieta Frankiewicz”
.
Program operacyjny: POIR.00.00.00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
.
Oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
.
Działania: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy
.
Okres realizacji projektu: 01.08.2020r.  – 31.10.2020r.
.
Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek  epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr   SA.57015 (2020/N).
.
.

Wartość dofinansowania: 246 450,51 zł
.
Całkowita wartość projektu: 246 450,51 zł
.


www.mapadotacji.gov.pl
.
.
.